json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Giới thiệu phương pháp dạy học "khăn trải bàn"

Giới thiệu phương pháp dạy học "khăn trải bàn"

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thế nào là kĩ thuật “khăn trải bàn”?

Là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm nhằm:

- Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực

- Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân HS

- Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS

 

Chương trình học