• Hoàng Thị Hương Ngát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học Sư Phạm
  • Email:
   Ngattuan73@gmail.com
 • Lương Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản - Bí thư Chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Cao đẳng
  • Email:
   mrsduyendongnhan@gmail.com
 • Nguyễn Thị Quyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Email:
   nguyenthiquyen2929@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn - Ủy viên công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Email:
   mo.nguyenhn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Tiếng Anh

 • Nguyễn Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối 3
  • Email:
   haiyen221173@gmail.com
 • Đặng Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Email:
   danghuong1351983@gmail.com
 • Trần Hải Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   vanthach8374@gmail.com
 • Hoàng Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối 4
  • Email:
   huehoang1976@gmail.cm
 • Trần Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân cao đẳng sư phạm âm nhạc
Cơ cấu tổ chức