• Nguyễn Thị Quyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0966032299
  • Email:
   nguyenthiquyen2929@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoàng Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0904994191
  • Email:
   hiennguyen1818@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Điện thoại:
   01269006656
  • Email:
   hang_art_k28@yahoo.com
 • Nguyễn Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối 3
  • Điện thoại:
   0978186899
  • Email:
   haiyen221173@gmail.com
 • Hoàng Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối 4
  • Điện thoại:
   0968991876
  • Email:
   huehoang1976@gmail.cm
 • Nguyễn Thị Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn - Ủy viên công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0987022183
  • Email:
   mo.nguyenhn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Tiếng Anh

 • Đặng Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Email:
   danghuong1351983@gmail.com
 • Lương Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản - Bí thư Chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0986269798
  • Email:
   mrsduyendongnhan@gmail.com
 • Trần Hải Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987862032
  • Email:
   vanthach8374@gmail.com
 • Hoàng Thị Hương Ngát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học Sư Phạm
  • Điện thoại:
   0979985573
  • Email:
   Ngattuan73@gmail.com
 • Trần Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân cao đẳng sư phạm âm nhạc
Cơ cấu tổ chức