Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hằng
Họ và tên Nguyễn Thị Hằng
Ngày tháng năm sinh 01/07/1983
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên cơ bản
Trình độ Trung cấp Sư phạm
Thuộc về bộ phận Giáo viên cơ bản
Email hang_art_k28@yahoo.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu