Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Mơ
Họ và tên Nguyễn Thị Mơ
Ngày tháng năm sinh 03/11/1979
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng chuyên môn - Ủy viên công đoàn
Học hàm, học vị Cử nhân Đại học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên biệt
Email mo.nguyenhn@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Giáo viên Tiếng Anh

Giới thiệu