• Ngô Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Cao đẳng
  • Email:
   kinkit06@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn - Ủy viên công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Email:
   mo.nguyenhn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Tiếng Anh

Cơ cấu tổ chức