• Tô Thị Kim Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học Sư phạm
 • Hoàng Thị Hương Ngát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học Sư Phạm
  • Email:
   Ngattuan73@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Email:
   huongnguyen160170@gmai.com
 • Lương Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản - Bí thư Chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Cao đẳng
  • Email:
   mrsduyendongnhan@gmail.com
 • Ngô Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Cao đẳng
  • Email:
   kinkit06@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Cao đẳng
  • Email:
   lannguyenanh284@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn - Ủy viên công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Email:
   mo.nguyenhn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Tiếng Anh

 • Trần Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân cao đẳng sư phạm âm nhạc
Cơ cấu tổ chức