Cô giáo Nguyễn Thị Yến tổ trưởng chuyên môn khối 3 đã tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng về sử dụng sách giáo khoa điện tử môn Thủ công cho học sinh lớp 3. Cô đã thực hiện chuyên đề Thủ công lớp 3 với bài học "Làm đồng hồ để bàn". Học sinh hào hứng tiếp cận với sách giáo khoa điện tử và áp dụng vào thực hành làm sản phẩm.