Trong hai ngày 25,26/11/2020 đội tuyển Bóng bàn trường tiểu học Đồng Nhân đã tham gia thi đấu cấp Quận. Rất vui mừng em Đinh Linh Sơn - 4A2 đã đạt giải Ba môn Bóng bàn cấp Quận. 

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Hương - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường trao phần thưởng cho em Đinh Linh Sơn 

Em Đinh Linh Sơn khi thi đấu bóng bàn