Ngày 19/11/2019 LĐLĐ Quận Hai Bà Trưng đã ban hành Công văn số 243/LĐLĐ về việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động Tết Canh Tý năm 2020.