Công văn số 106/LĐLĐ của LĐLĐ Quận Hai Bà Trưng ngày 19 tháng 7 năm 2019 về việc tuyên truyền trực quan chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kì 2019-2024