Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Quận Hai Bà Trưng, UBND Quận HBT, Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng, trong những ngày tháng 9 vừa qua tập thể cán bộ,  giáo viên, nhân viên  trường TH Đồng Nhân đã tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (http://dichvucong.hanoi.gov.vn/) với số người tham gia đạt tỉ lệ 100%.

       Nội dung thi gồm các nội dung cơ bản về dịch vụ công trực tuyến và một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, giáo dục và đào tạo, lao động, thương binh và xã hội được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội.

       Đề thi gồm 02 phần thi với 41 câu hỏi:

+ Phần thi trắc nghiệm: gồm 40 câu, mỗi câu 01 điểm. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với thời gian tối đa là 60 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

+ Phần thi tự luận: gồm 01 câu, 20 điểm. Người dự thi trả lời 01 câu hỏi tự luận bằng hình thức bài viết không quá 1.500 từ.