Thực hiện kế hoạch khung chương trình năm học 2020 – 2021 về việc cho học sinh tựu trường. Hôm nay (1/9) các em học sinh trường Tiểu học Đồng Nhân đã trở trường sau thời gian nghỉ hè để chuẩn bị cho năm học mới 2020 – 2021.

Từ 7h30’ giờ sáng 1/9, các em học sinh đã có mặt tại trường được các giáo viên, nhân viên của trường đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay, phát khẩu trang (đối với những em không đeo khẩu trang đến trường) rồi vào lớp để sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm. Công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 được duy trì trong suốt thời gian học sinh tham gia các hoạt động tại nhà trường.

Học sinh được giáo viên hướng dẫn sát khuẩn tay trước khi vào trong trường

Học sinh được đo thân nhiệt trước khi lên lớp 

Học sinh thường xuyên được nhắc nhở để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được duy trì trong suốt thời gian tham gia các hoạt động tại nhà trường.