Thực hiện kế hoạch số 509/PGDĐT ngày 19/10/2020 của PGD&ĐT Quận Hai Bà Trưng về việc Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngành GD&ĐT năm 2020. Hôm nay, ngày 09/11/2020 trường Tiểu học Đồng Nhân long trọng tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là ngày để cả nước tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Nhà trường đã cho học sinh thi tìm hiểu về các luật như: giao thông, trẻ em, bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực học đường...Cô Tổng phụ trách cũng tuyên truyền đến các em về phòng ngừa hoạt động mua bán kẹo thuốc lá và các sản phẩm độc hại tại cổng trường.

Một số hình ảnh ngày Pháp luật nước cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

Học sinh tham gia thi tìm hiểu pháp luật

Tiểu phẩm "Tấm cám thời nay" do các em học sinh 3A2 thể hiện