Việt Nam là một quốc gia có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống trên dải đất hình chữ S. Mỗi dân tộc góp vào nền văn hóa chung một sắc màu độc đáo, tạo nên một bức tranh về văn hóa Việt phong phú và đa dạng. Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc, là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Nhằm hưởng ứng ngày di sản Việt Nam 23/11. Hôm nay, trong tiết sinh hoạt dưới cờ ngày 23/11/2020 trường tiểu học Đồng Nhân tổ chức kỷ niệm 15 ngày di sản Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2020). Học sinh được tìm hiểu về các di sản trên đất nước Việt Nam và được tuyên truyền về cách bảo vệ, chăm sóc các di tích lịch sử của đất nước ta.

Một số hình ảnh buổi tuyên truyền: