Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là phương tiên không thể thiếu, bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành của xã hội. Nhằm cung cấp những kiến thức về pháp luật cho học sinh. Trong tiết sinh hoạt đầu tuần ngày 15/6/2020, GVCN của các lớp đã triển khai tới học sinh về quyền lợi và nghĩa vụ về trẻ em.

Một số hình ảnh buổi tuyên truyền