Ngày 20/12/2018 cô giáo Nguyễn Lan Hương đã dạy tiết chuyên đề trường môn Mỹ thuật lớp 2 tại lớp 2A1. Đây là tiết đầu tiên của chủ đề 7: Con vật thân thuộc. Tiết học được thiết kế theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo các con học sinh có thể chọn một trong 3 cách: vẽ, xé dán hoặc nặn để tạo hình một con vật thân thuộc. Qua đó các em học sinh cũng  phát triển được khả năng sáng tạo, khả năng giao tiếp, kỹ năng trình bày sản phẩm trước đám đông.