Thực hiện kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi 2018 - 2019. Ngày 20/5/2019 trường Tiểu học Đồng Nhân đã tham gia hội thu kế hoạch nhỏ đợt 2. Tổng số giấy vụn thu được trong đợt 2 này của nhà trường là 2.050 kg. Nhà trường đã khen thưởng cho 14 học sinh đạt kiện tướng kế hoạch nhỏ đợt 2 với số lượng từ 15kg trở lên