Ngày 09/5/2019 vừa qua, nhân buổi họp hội đồng sư phạm tháng 5/2019, BCH Công đoàn trường TH Đồng Nhân đã tổ chức sinh nhật cho các đồng chí công đoàn viên có sinh nhật vào tháng 4+5. Đó là các đồng chí:

                                                                                     Nguyễn Thị Lan Anh

                                                                                     Phạm Hồng Nhung

                                                                                     Lê Thị Hạnh Nguyên

                                                                                     Đặng Thị Thu Hương

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!