Năm học 2020 - 2021 là năm học đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với lớp 1. Nhằm đáp ứng các yêu cầu đổi mới của chương trình và yêu cầu Bồi dưỡng thường xuyên, ngay từ hè, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng chuyên môn hè cho toàn bộ giáo viên nhà trường. Các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn hè được các các tổ chuyên môn xây dựng và Ban giám hiệu duyệt. Ban chấp hành công đoàn nhà trường đã giới thiệu, tập huấn cho 100% đoàn viên công đoàn một số thông tư, nghị định liên quan đến công chức, viên chức. Tổ chuyên môn 1 và các đồng chí GV bộ môn trao đổi về cách soạn giáo án các môn học lớp 1 chương trình mới. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường còn tập huấn cách sử dụng phần mềm giáo dục, các tình huống sư phạm thường gặp.... Tất cả các buổi sinh hoạt chuyên môn đều diễn ra nghiêm túc. 100% giáo viên nhà trường tham gia tập huấn. Sau đây là một số hình ảnh các buổi tập huấn chuyên môn hè 2020 của  nhà trường