Trường Tiểu học Đồng Nhân thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020