Trong chương trình sinh hoạt dưới cờ ngày 23/9/2019 chi đội 4A1 thể hiện những phần hiểu biết của mình về những kiến thức để giảm thải rác thải nhựa, túi nilon trong cuộc sống hàng ngày. Qua chương trình giúp các em học sinh hiểu hơn về rác thải nếu chúng ta sử dụng bừa bãi sẽ làm hủy diệt môi trường sống của con người và các sinh vật tự nhiên.