Mở đầu tiết Chào cờ đầu tiên của năm học cô Tổng phụ trách phổ biến cho các em học sinh những nội quy, quy định của nhà trường như: giờ giấc đến trường, giữ gìn vệ sinh, tiết kiệm điện nước...Các hoạt động chăm sóc tủ sách, công trình măng non. Người ra cô còn nhắc nhở các em một số quy tắc khi tham gia giao thông.

Tiếp nối chương trình chi đội 5A1 thể hiện với chủ đề: "Chào mừng năm học mới - Tìm hiểu truyền thống nhà trường - Thực hiện nội quy nhà trường". Qua phần trả lời các câu hỏi, đọc vè và văn nghệ.