Để chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô. Học sinh đã tìm hiểu vài nét về Hà Nội qua các câu hỏi do cô giáo TPT đưa ra và chương trình văn nghệ của Chi đội 3A1 với chủ đề "Hà Nội với ước mơ của em"

                                             Cuộc thi tìm hiểu về ngày Giải phóng Thủ đô của Chi đội 3A1