Thực hiện công văn số 64/LĐLĐ ngày 26/11/2019 của LĐLĐ Quận Hai Bà Trưng về việc đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện chỉ số PCL và PAPI của thành phố Hà Nội. Công đoàn trường tiểu học Đồng Nhân đã đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên và CNVCLĐ trong đơn vị mình. Các tài liệu tuyên truyền được gửi tới các đ/c công đoàn viên qua hòm thư điện tử và đăng trên website của nhà trường.