Quyết định chính thức của UBND thành phố Hà Nội về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2019.

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục của UBND quận Hai Bà Trưn

(xem file đính kèm)