Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Hà Nội năm 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

Quyết định chính thức của UBND thành phố Hà Nội về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2019.

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục của UBND quận Hai Bà Trưn

(xem file đính kèm)

Chương trình học